Wethouder

Andries Poppe - Over onze wethouder

Over onze wethouder

Sinds april 2010 is Andries Poppe wethouder namens ChristenUnie-SGP. Daarvoor was hij vier jaar lang actief raadslid geweest. Vanaf 1958 woont hij in Nagele. Andries is vader van drie dochters en vier zonen. Samen met zijn vrouw zijn ze de trotse grootouders van inmiddels acht kleinkinderen. Bestuurlijk is Poppe lang actief geweest in politieke, maatschappelijke, kerkelijke, en brancheorganisaties.

Vanaf 1975 tot 2010 heeft hij erg genoten van zijn werk als boer, waarvan de laatste 10 jaar ’biologisch’. Altijd op zoek naar aansluiting aan de markt en ontwikkeling in de maatschappij. Twee zonen zetten dat op hun manier voort.

Leren en studeren zijn voor hem altijd belangrijk geweest. Vakgericht maar vooral ook bestuurlijk. Dit heeft hij gedaan om zich naast het dagelijks werk ook vrijwillig te kunnen inzetten voor de samenleving.

Andries vind het erg mooi om in en voor Noordoostpolder bestuurlijk bezig te kunnen zijn. Hoewel zijn werk veelomvattend is en er niet zo veel tijd overblijft voor andere leuke dingen, probeert hij open te staan voor iedere inwoner van deze mooie gemeente. Met een groeiend respect voor zoveel kracht en moois in onze samenleving. In het coalitieakkoord 2014-2018 vind je naast het gezamenlijk programma ook hóe ze willen werken. Kernwoorden zijn relatie, ruimte en betrokkenheid.

Poppe: "Dienend leiderschap dat uitdaagt, motiveert en stimuleert, is leidend voor me.  Ik hoop dat de uitdaging van onze tijd, matigheid en soberheid, ons samen veel goeds gaat brengen in vreugde en vrede met elkaar. Ik zet me daarvoor in. In alle bescheidenheid, maar ook tegelijk zonder angst en met kracht."

Portefeuille III

 • Groenvoorzieningen en natuurbescherming,
 • Grachten en waterpartijen,
 • Reiniging en riolering,
 • Milieu,
 • Begraven,
 • Verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen,
 • Openbaar vervoer,
 • Recreatie & toerisme,
 • Wethouder wijken,
 • Centrum kunstzinnige vorming en theater,
 • Projecten: Windpark, Cultuurbedrijf