Fractie

Fractieleden

De wethouder

Andries Poppe

- Wethouder ChristenUnie-SGP
- E-mail: a.poppe@noordoostpolder.nl
Leer meer over onze eigen wethouder 

 

 

 

 

 

 

Commissie Samenleving

Jan Simonse

- Raadslid
- Commissie Samenleving
- E-mail: j.simonse@noordoostpolder.nl 

Mijn naam is Jan Simonse, in het dagelijks leven werkzaam als docent Havo/Vwo bovenbouw. Ik heb de opleiding gevolgd voor het Onderwijs in de vakken Engels en Cultuur en Kunst. Vanaf 1951 woon ik in deze prachtige polder die de liefde van mijn hart heeft. Ik wil deze gemeente dienen in de politiek. Dit is mijn 3e raadsperiode. De commissie Samenleving spreekt me erg aan. Mijn motivatie om dit werk te doen is ingegeven door het feit dat de Bijbel onze leidraad is voor het dagelijks leven, ook het politieke leven.

Tina de Jonge

- Steunfractielid
- Commissie Samenleving

 

 

 

 

 

 

Anjo Simonse

- Raadslid 
- Commissie Samenleving
- E-mail: a.simonse@noordoostpolder.nl 

Ik ben Anjo Simonse, 43 jaar, getrouwd en vader van 6 (pleeg)kinderen. In 1995 ben afgestudeerd in de Agrarische Informatica, ben ik tot op heden werkzaam als accountmanager voor een ICT-bedrijf. In de jaren 1997-1999 heb ik de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk in Ede gevolgd. Jarenlang heb ik me ingezet in het kerkelijk werk, waarvan 6 jaar als voorzitter van oudstenraad van de VBG. De afgelopen jaren kwam er steeds meer connectie met het raadswerk wat leidde tot het raadslidmaatschap in 2014, waar ik de belangen binnen de commissie Samenleving behartig.

 

Commissie Woonomgeving

Tobias van Dijk

- Raadslid 
- Commissie Woonomgeving 
- E-mail: t.vandijk@noordoostpolder.nl 

Mijn naam is Tobias van Dijk. Mijn vrouw en ik wonen sinds 1999 in Emmeloord. Wij hebben 4 kinderen. Inmiddels heb ik mijn opleiding Civiele Techniek en Projectmanagement afgerond aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ben ik werkzaam bij Rijkswaterstaat als contractmanager op water- en wegenbouw projecten.
Sinds maart 2014 zit ik in de gemeenteraad namens de gecombineerde fractie van Christenunie-SGP. Daarvoor was ik onregelmatig betrokken bij de politiek via de Steunfractie. In mijn politieke werk laat ik mij leiden door God en wat de bijbel ons leert aan normen en waarden. Hieruit vind ik het belangrijk om samen met onze naaste te werken aan een optimale woonomgeving. Gezien mijn reguliere werk zal het u niet verbazen dat mijn focus zal liggen op de commissie Woonomgeving. Ik wil zuinig zijn op de Noordoostpolder en haar inwoners. Goede dingen behouden en kansen benutten.

Dat zijn uitdagingen die ik graag, samen met u, aanga.

Hendrik Jan Lambregtse

- Raadslid
- Commissie Woonomgeving
- E-mail: h.j.lambregtse@noordoostpolder.nl 

In 2005 ben ik betrokken geraakt in de gemeentepolitiek als steunfractielid. Vanaf 2006 ben ik burgerraadslid geweest. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, die voor de ChristenUnie-SGP een zeer goede uitslag had, ben ik raadslid geworden. Ik vind het belangrijk samen te blijven werken aan onze Noordoostpolder als fijne woon- en werkomgeving. Voor mij zijn de Bijbelse waarden en normen zoals de fractie van ChristenUnie-SGP die probeert uit te dragen daarvoor de basis.
Ik ben getrouwd en we hebben 4 kinderen.
In het dagelijkse leven werkzaam bij Motor Snelco BV in Emmeloord en verantwoordelijk voor after sales en service.
Naast kamperen in de vakantie vind ik zeilen op de Friese meren erg mooi om te doen.

 

Commissie Bestuur, Financiën en Economie

Henriëtte van Keulen-Nentjes

- Fractievoorzitter
- Commissielid Bestuur, Financiën en Economie
- E-mail: h.vankeulen@noordoostpolder.nl 

Ik ben Henriette van Keulen-Nentjes. Samen met mijn man Wilfred zijn we de trotse ouders van 3 zonen en 1 dochter. Naast het moederschap ben ik werkzaam als operatie-assistent in de MC groep.
Vanaf 2007 -2012 was ik burgerraadslid voor de ChristenUnie. Vanaf 2012 ben ik raadslid en sinds 2014 mag ik fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP fractie zijn. 
Vanuit het geloof dat God regeert, we Hem moeten lief hebben en onze naaste als onszelf, wil ik een bijdrage leveren aan de samenleving van Noordoostpolder.
Een samenleving, waar mensen echt samen-leven en er voor elkaar zijn.
Als lid van de Commissie Bestuur, Financiën en Economie probeer ik aan deze opdracht handen en voeten te geven.

Yosef Mahmoud

- Burgerraadslid 
- Commissie Bestuur, Financiën en Economie 
- E-mail: y.mahmoud@noordoostpolder.nl

Mijn naam is Yosef Mahmoud (1988). Ik ben getrouwd en vader van een tweeling (jongen en meisje). Sinds 2001 ben ik woonachtig in Emmeloord. Op dit moment studeer ik af voor de opleiding bestuurskunde in Leeuwarden aan de Thorbecke Academie. Ik ben de opleiding begonnen vanuit interesse in de politiek.
Daarnaast ben ik vanuit mijn geloofsovertuiging actief betrokken geraakt bij de CU/SGP fractie Noordoostpolder. Eerst heb ik bijgedragen als steunfractielid en nu zet ik mijn bijdrage voort als burgerraadslid voor de commissie BFE. Daarin wil ik mij onder andere inzetten voor een gezonde financiële huishouding in de gemeente NOP en meer ruimte creëren voor werkgelegenheid in de Noordoostpolder.

Sjoerd de Boer

- Burgerraadslid
- Commisie Bestuur, Financiën, en Economie
- E-mail:  s.deboer@noordoostpolder.nl

Mijn naam is Sjoerd de Boer (1988). Ik ben getrouwd met Helena de Boer-Kramer, vader van een prachtige dochter en woonachtig in het mooie dorp Tollebeek. In het dagelijks leven ben ik actief als financieel adviseur bij het Waterschap.
Binnen onze gemeente zet ik mij graag, samen met onze fractie, in voor inhoudelijke politiek met de Bijbel als leidraad. Het eeuwenoude Woord, dat tegelijkertijd heel actueel is!  Als lid van de raadscommissie BFE ben ik praktisch aan de slag met onderwerpen als een kwalitatief goed bestuur, transparante financiën en het mogelijk maken van een bloeiende lokale economie in onze mooie gemeente.