Fractie

Sjoerd de Boer

Mijn naam is Sjoerd de Boer (1988). Ik ben getrouwd met Helena de Boer-Kramer, vader van een dochter en woonachtig in het mooie dorp Tollebeek. In het dagelijks leven ben ik actief als financieel adviseur bij het Waterschap.

Binnen onze gemeente zet ik mij graag als fractievoorzitter en raadslid, samen met onze fractie, in voor inhoudelijke politiek met de Bijbel als leidraad. Het eeuwenoude Woord, dat tegelijkertijd heel actueel is!

Graag ben ik praktisch aan de slag met onderwerpen als een kwalitatief goed bestuur, transparante financiën en het mogelijk maken van een bloeiende lokale economie in onze mooie gemeente. We pakken ons politieke werk samen op in de collegiale gecombineerde fractie van de ChristenUnie-SGP.

 

Tobias van Dijk

Mijn naam is Tobias van Dijk (1976). Mijn vrouw en ik wonen sinds 1999 in Emmeloord. Wij hebben 4 kinderen (twee meisjes en twee jongens). Ik ben werkzaam bij Rijkswaterstaat als contractmanager op projecten in de weg- en waterbouw. Als hobby mag ik graag sporten. Na vele jaren voetballen ben ik een paar jaar geleden overgestapt op volleybal. Als het volleybal seizoen ten einde is (april) stap ik op de racefiets om de conditie op peil te houden en om het Noordoostpolder-landschap van dichtbij te bewonderen.

Sinds maart 2014 zit ik in de gemeenteraad namens de gecombineerde fractie van Christenunie-SGP. In mijn politiek werk laat ik mij leiden door God en wat de bijbel vraagt. Gezien mijn reguliere werk zal het u niet verbazen dat mijn focus zal liggen op zaken die betrekking hebben op onze woonomgeving. Ik wil zuinig zijn op de Noordoostpolder en haar inwoners. Kansen kunnen we (beter) benutten.

Dat zijn uitdagingen die ik graag, samen met u, aanga.

 
 

Gerda Knijnenberg-Alblas

Ik ben Gerda Knijnenberg-Alblas (1972), getrouwd met Johannes en moeder van twee zoons en een dochter.

Als sociaal raadsvrouw bied ik juridische ondersteuning aan mensen met een laag inkomen en/of schulden. Dit werk doe ik met passie en plezier!
Onze democratie is mij veel waard. Het is een voorrecht om als raadslid een steentje bij te dragen aan de lokale politiek. Mijn motivatie hiervoor vind ik in mijn geloof in God. Gerechtigheid en omzien naar elkaar zijn daaraan onlosmakelijk verbonden.

De mogelijkheden die wij hebben in ons land en in onze polder maken mij blij. Het is belangrijk dat mensen hun talenten kunnen ontplooien en gebruiken. Dat je in vrijheid je geloof kunt beleven en je mening mag uiten. Dat er werk voor je is. Maar ook tijd om te zorgen voor je naasten. Gelegenheid voor sport en recreatie. Noem maar op.
Helaas zijn niet al die mogelijkheden er zomaar voor iedereen. Juist voor burgers in een kwetsbare positie wil ik aandacht hebben. Goede, heldere regelgeving wat betreft zorg en welzijn, toegankelijke voorzieningen, korte lijntjes naar overheid en instanties en oog voor de mens áchter een dossiernummer vind ik belangrijk.

 

Hendrik Jan Lambregtse

Geboren en getogen in de polder. Getrouwd en vader van 4 kinderen. Werkzaam bij Motor Snelco BV in Emmeloord als after sales & service manager.

Mijn (groot)ouders zijn hier eind jaren 40 naartoe gekomen en hebben samen met alle andere mensen om hen heen de nieuwe polder proberen te bouwen zoals hij nu is. Ik vind dat wij hiermee verder moeten gaan en onze prachtige Noordoostpolder-samenleving onderhouden en uitbouwen.
Je moet dus zo veel als mogelijk is deelnemen aan de maatschappij, iedereen op zijn of haar plaats, binnen ieders mogelijkheden. Aan de zijlijn staan is geen optie.
We hebben als christelijke partij en als christenen in het algemeen een zeer goede Boodschap voor de mensen om ons heen.

Ik ben sinds 2014 lid van de gemeenteraad en probeer in de commissie Woonomgeving namens de ChristenUnie-SGP een bijdrage aan te leveren.

 
 

Yosef Mahmoud

Mijn naam is Yosef Mahmoud (1988). Ik ben getrouwd en vader van een tweeling (jongen en meisje). Sinds 2001 ben ik woonachtig in Emmeloord. Als bestuurskundige ben ik momenteel aan het werk bij een adviesbureau in Zwolle.

Naast mijn politieke interesse ben ik ook vanuit mijn geloofsovertuiging actief betrokken geraakt bij de CU/SGP fractie NOP. Eerst heb ik bijgedragen als steunfractielid en burgerraadslid binnen de commissie BFE. Nu zet ik mijn bijdrage voort als raadslid en commissievoorzitter van Samenlevingszaken. Daarin wil ik mij onder andere inzetten voor een gezonde financiële huishouding in het sociale domein en een luisterend oor bieden aan de samenleving in de NOP en haar initiatieven. Gastvrijheid en betrouwbaarheid zijn daarin belangrijke kernwaarden voor mij.

 

Rineke Duijster-van Wijk

Mijn naam is Rineke Duijster-van Wijk (1988) en ik ben getrouwd met Daniël. Samen zijn we de trotse ouders van drie meiden. In 2001 ben ik vanuit de Randstad naar de polder verhuisd. Naar Ens, waar mijn vader vandaan komt. 

Inmiddels ben ik gewend aan dit weidse landschap en ben ik ervan gaan houden. Ik vind het bijzonder dat ik hier mag wonen - en dat onze kinderen opgroeien - op de plek waar mijn opa pionierde en waar een mensenleven geleden iederéén nieuwkomer was. Dit land ademt hard werken en saamhorigheid. Ik voel me hier thuis. 

In het dagelijks leven ben ik illustrator, schrijf ik én zorg ik ervoor dat thuis alles op rolletjes loopt. Nou ja, min of meer... Ik probeer altijd ruimte te hebben voor een bakje koffie met een vriendin/ een praatje op straat/ een helpende hand waar nodig/ het delen van ideeën/ een spontaan plan van de kinderen - kortom, voor het leven zoals het komt. 

Elkaar liefhebben, gelijkwaardig behandelen, naar elkaar luisteren is de manier waarop wij volgens de bijbel met elkaar om moeten gaan. Daarin wil ik Jezus navolgen. Dat gaat met vallen en opstaan, als kwetsbare mens die zich alleen kan beroepen op de macht van de Allerhoogste.

Als burgerraadslid ondersteun ik momenteel de fractie op het gebied van social media en webbeheer. Ook ben ik aan het leren hoe de politiek werkt en hoe ik daarin mijn steentje bij kan dragen. Het onderwerp communicatie heeft daarbij mijn bijzondere aandacht.