Standpunten

Samenleving

1. Eerlijk bestuur

Het bestuur moet oog hebben voor alle inwoners van gemeente Noordoostpolder! Ook gaan we zorgvuldig om met gemeenschapsgeld.

2. Zorg én perspectief

Goede zorg voor onze inwoners is belangrijk. We creëren vangnetten en kansen waar nodig.

3. Zondag = rustdag

Wij koesteren de zondag als een geschenk, een dag van rust.

Leefomgeving

1. Bereikbaarheid = belangrijk

Onze polder moet bereikbaar zijn en blijven voor onze inwoners. Ook binnen de polder moeten afstanden makkelijk te overbruggen zijn. Wij blijven investeren in infrastructuur en OV!

2. Groen en generatieproof

Wij willen onze nog jonge polder voor komende generaties gezond houden. We zetten in op duurzaamheid.

3. Dé agrarische gemeente van Nederland

De komende jaren profileren wij ons als dé agrarische gemeente van Nederland. Wij geven ruimte aan innovatie. De Noordoostpolder blijft de pioniersplek bij uitstek.

Werkgelegenheid

1. Goede wisselwerking onderwijs - bedrijfsleven

Onderwijs en bedrijfsleven moeten meer op elkaar aansluiten. Wij ondersteunen initiatieven die dit stimuleren.

2. Werkgelegenheid voor iedereen!

Wij willen dat er voor alle inwoners werkgelegenheid is. Óók voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

3. Gunstig vestigingsklimaat

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Wij willen nieuwe bedrijven warm onthalen en bestaande bedrijven stimuleren!

 

Al onze standpunten zijn te vinden in ons verkiezingsprogramma (pdf). Kijk ook eens naar ons verkiezingsprogramma in eenvoudige taal (pdf).