Agrarisch manifest

Manifest_breedvrijdag 16 maart 2018 07:46

De ChristenUnie-SGP wil de agrarische sector de komende vier jaar meer op de kaart zetten. De partij heeft een Agrarisch Manifest overhandigd aan Joost Lumens, de afdelingsvoorzitter van LTO Noordoostpolder, met daarop 10 concrete punten voor de agrarische sector.

Economische motor

Sjoerd de Boer (CU-SGP): “Boeren zijn de economische motor van de Noordoostpolder. Onze boeren moeten ook in de toekomst goed kunnen blijven boeren. We willen jonge boeren die het gezinsbedrijf overnemen, de kans geven om te investeren. Het nieuwe landelijke bedrijfsovernamefonds willen we via een gemeentelijk loket onder de aandacht brengen.”

Brussel en Den Haag

Veel regelgeving komt uit Brussel en Den Haag. “Bijvoorbeeld het gemeenschappelijk landbouwbeleid. We willen dat een lobbyist in Brussel namens de Nederlandse agrarische gemeenten het beleid beïnvloed. Zodat in de interne Europese markt een gelijk speelveld ontstaat en de boeren geen wisselgeld worden in de Brexit-onderhandelingen”, aldus De Boer (CU-SGP).

Vrijwillige kavelruil

De CU-SGP wil, op vrijwillige basis, de verkavelingsstructuur van de landbouwsector verbeteren. “Vanuit Europa en de provincie is hier ruim 2 miljoen euro voor beschikbaar. We willen dat onze gemeente dit proces maximaal faciliteert”, aldus de partij.

Het volledige Agrarisch Manifest is hier te raadplegen.

« Terug