BLOG: Sjoerd de Boer - Nieuw politiek seizoen: dankbaar, trots en afhankelijk

how-do-i-start-an-online-business (4)donderdag 13 september 2018 19:00

Een nieuw politiek seizoen staat weer voor de deur. Wellicht merk je het ook begin september: alle activiteiten starten weer. Veel verenigingen gaan weer van start. Zo ook in de politiek! De zomervakantie is voorbij.

We gaan dankbaar, trots en in afhankelijkheid het nieuwe politieke seizoen in. Dat licht ik graag toe in deze blog!

Dankbaar en trots

Dankbaar ben ik voor jullie stem op de ChristenUnie-SGP waardoor we een mooie verkiezingsuitslag mochten ontvangen dit voorjaar. We nemen weer deel aan de coalitie en hebben een coalitieakkoord gesloten. Het nieuwe college is geïnstalleerd en Anjo is benoemd tot wethouder. Mooi om met een stevige basis van start te gaan in het nieuwe politieke seizoen. Om als fractie het geluid van de ChristenUnie-SGP te laten horen in onze mooie polder.

Trots ben ik op de start die onze fractie heeft gemaakt. Al is trots misschien niet helemaal het goede woord, want ook hier past het om dankbaar te zijn. We hebben een goede onderlinge samenwerking en ieder fractielid is vliegend van start gegaan: een ieder is op zijn/haar gebied volop aan de slag. Daar vertel ik graag meer over!

Onze fractie heeft vakspecialisten

De gemeenteraad heeft drie raadscommissies waarin alle raadsvoorstellen worden besproken: bestuur/financiën/economie, samenlevingszaken en woonomgeving. Deze commissies hebben we verdeeld binnen onze fractie. De verdeling is als volgt:

  • bestuur/financiën/economie: Rineke en ik 
  • samenlevingszaken: Gerda en Yosef 
  • woonomgeving: Tobias en Hendrik Jan

Zo ontstaan in onze fractie vakspecialisten. Daardoor krijgen we veel kennis op een onderwerp. Iedere commissie wordt vanuit onze fractie bekeken met meerdere ogen: per commissie minimaal door twee fractieleden. In onze fractie hebben we geregeld een mooie discussie over onderwerpen en dat verbetert het besluit wat we nemen!

En wat doen we nog meer?

Binnen de gemeenteraad zijn er enorm veel extra taken en werkzaamheden. Als fractie zijn we daarin actief om ons geluid te laten horen. Wat we doen:

  • Tobias maakt deel uit van de rekenkamercommissie die onafhankelijk onderzoek doet (waarbij de centrale vraag steeds is of het werk dat de gemeente oppakt goed wordt uitgevoerd);
  • Hendrik Jan denkt na in een werkgroep over de implementatie van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt;
  • Gerda houdt in een werkgroep een extra oog in het zeil bij de gemeenschappelijke regelingen (denk aan gemeenschappelijke regelingen als de GGD en de Veiligheidsregio);
  • Yosef is voorzitter van zijn commissie Samenleving en is betrokken bij het agendaproces van de gemeenteraad (wat komt waar en wanneer op de agenda);
  • Rineke is heel actief met de communicatie van de fractie (Facebook, Twitter) en schrijft persberichten

en

  • als fractievoorzitter ben ik o.a. actief in het presidium (fractievoorzittersoverleg) en in de audit commissie (overleg met de accountant van de gemeente).
Actief voor onze polder, in afhankelijkheid

Zo zijn we met z’n allen actief om het mandaat van onze duizenden kiezers in te vullen, ten dienste van onze polder. Vele uren en zweetdruppels gaan er voor ons in zitten. Het geeft energie. En we voelen ons gesteund door onze betrokken achterban. Bedankt voor die steun!

Boven alles geldt: in afhankelijkheid van de Heere. Iedere fractievergadering openen we met gebed en het lezen uit de Bijbel. In het gebed vragen we om wijsheid. “Geef mij het verstand” (Psalm 119). Mogen we jou vragen voor ons werk te bidden?

Sjoerd de Boer

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

s.deboer@noordoostpolder.nl

« Terug