Ziekenhuis MC Zuiderzee failliet

donderdag 25 oktober 2018 10:34

De ontwikkelingen rondom ons ziekenhuis MC Zuiderzee, waaronder Emmeloord, volgen zich snel op. Dinsdag werd uitstel van betaling aangevraagd. Woensdag sloot de afdeling Verloskunde en trokken uitzendkrachten zich terug. Donderdagmorgen werd het ziekenhuis failliet verklaard. De kwaliteit van zorg lijkt in gevaar te komen.

We volgen de situatie op de voet. Sjoerd de Boer, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP in Noordoostpolder: "Uit de praktijk horen we dat de spoedeisende hulp nu al bijna geen patiënten meer heeft en dat de middelen opraken. De zorgverzekeraar moet voldoen aan de zorgplicht en dit acuut oplossen. We missen leiderschap vanuit de belangrijkste zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Zilveren Kruis dient nu onmiddellijk te handelen en meer en beter te communiceren. Bruno Bruins, de minister van Medische Zorg, moet de zorgverzekeraar daar op wijzen."

Onze statements voor de korte termijn: 

  1. Zilveren Kruis als grootste zorgverzekeraar heeft de wettelijke plicht de zorg te blijven garanderen voor de patiënten. Zilveren Kruis moet onmiddellijk een telefoonnummer openen voor álle patiënten en meer en betere informatie verstrekken. 

  2. De afdeling Verloskunde had woensdag niet mogen worden gesloten. De minister heeft dinsdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Er loopt nu een spoedonderzoek naar de beschikbaarheid van spoedeisende hulp en acute verloskunde door het RIVM. De afdeling Verloskunde had nog niet mogen worden gesloten lopende dat onderzoek.  

  3. De continue beschikbaarheid van spoedeisende hulp in Lelystad moet, ook lopende faillissement, worden gegarandeerd. 

  4. Zilveren Kruis moet zich publiekelijk uitspreken financieel garant te staan voor ingehuurd personeel op een gelijke wijze als de garantstelling vanuit het UWV voor eigen personeel van het ziekenhuis. Dit is noodzakelijk voor de continuïteit van de zorg aan patiënten. Uitzendbureaus moeten vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zich niet acuut terugtrekken. Op deze wijze kan zorgvuldig met de ontstane situatie worden omgegaan. 

Het ziekenhuis in Lelystad vervult een belangrijke functie in een groot verzorgingsgebied. Die mag niet verdwijnen. Het aanbod van tweedelijns zorg in andere ziekenhuizen is op een te grote afstand.

Ook zijn de normtijden voor spoedeisende hulp (binnen 45 minuten) in gevaar in Noordelijk Flevoland. We kunnen niet zonder meer vertrouwen op de verbindingen met de spoedeisende hulp in Almere, Harderwijk, Sneek en Zwolle. Zo is de N50 - vooral tijdens de spits - een onzekere factor in de verbinding met de spoedeisende hulp in Zwolle. 

ChristenUnie-SGP Noordoostpolder wenst alle patiënten, personeelsleden en andere betrokkenen veel sterkte met deze situatie. 

« Terug