ChristenUnie-SGP NOP: 'Aan de slag in bodemdalingsgebied'

Akkerbouw.jpgdonderdag 21 maart 2019 22:23

Het areaal agrarische grond en het gebruik van agrarische grond gaat wijzigen in de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en het Kadaster. Het onderzoek is onlangs aangeboden aan staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken). ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad van Noordoostpolder heeft raadsvragen gesteld aan het college.

Kavelruil

‘Het rapport wijst erop dat het nodig is om kavels te ruilen om groeiende agrarische bedrijven optimaal in te richten. Door schaalvergroting in de landbouw kan versnippering optreden. Wij zien graag dat het college nagaat of onder boeren de wens bestaat tot kavelruil en hierin een leidende rol pakt’, aldus Hendrik Jan Lambregtse (CU-SGP).

Bodemdalingsgebied

Het rapport besteed ruim aandacht aan het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord. De onderzoekers doen de suggestie voor alternatieve natte teelten. Hendrik Jan Lambregtse (CU-SGP): ‘Het vraagt verder onderzoek of een gezond bedrijfsperspectief tot 2040 kan worden opgezet in bodemdalingsgebied. We zouden graag zien dat onze gemeente proefprojecten voor alternatieve teelten opzet en subsidieert. Met alternatieve teelten kunnen we de landbouwfunctie van het gebied zo lang mogelijk vasthouden.’

Zonneweides

CU-SGP kijkt kritisch naar grootschalige zonneparken. ‘Onze gemeente is en blijft primair een landbouwgemeente. Uit oogpunt van bescherming van agrarisch areaal, kwaliteit van ons polderlandschap en biodiversiteit gaan we voorzichtig om met toekomstige wensen voor zonneparken’, aldus de fractie.

 


Noot voor de redactie:

Voor een toelichting of interview kunt u contact opnemen met Hendrik Jan Lambregtse, raadslid ChristenUnie-SGP Noordoostpolder. Emailadres h.j.lambregtse@noordoostpolder.nl en telefoonnummer 06 51890921

« Terug