Zon in de Polder

Zonnepanelen.jpgdinsdag 02 april 2019 10:40

Bijdrage van de ChristenUnie-SGP Noordoostpolder bij de behandeling door de gemeenteraad d.d. 01.04.2019 van Beleidskader ”Zon in de Polder”

We zijn als mens verantwoordelijk om goed voor de schepping te zorgen. Die taak heeft God ons allemaal gegeven. Daarom vinden wij als fractie ChristenUnie-SGP dat we moeten werken aan een duurzame samenleving. We staan achter de ambities van de Noordoostpolder. Maar niet met het idee dat wij als nietige wezens de hele milieuproblematiek even kunnen oplossen door het neerleggen van bijvoorbeeld veel hectares zonneweides op akkers. Wat ons betreft is landbouwgrond in de allereerste plaats bedoeld als voedselvoorziening, zeker in onze polder. Die grond moeten we koesteren en ook in de toekomst verantwoord bewerken. Er moeten zorgvuldige keuzes gemaakt worden en ook niet vooruitgelopen worden op beleid van hogere overheden waar we als gemeente van afhankelijk zijn.

Ook willen wij alle realistische mogelijkheden die geen beslag leggen op waardevolle landbouwgrond een kans geven.

Daarom hebben wij als ChristenUnie-SGP-fractie 3 amendementen ingediend bij het beleidskader "Zon in de Polder".

Het 1e amendement vroeg om de maximale breedte van de ruimte voor zonneweides in het windmolengebied te bepalen op maximaal 100 meter vanaf de sloot onderaan de dijk.

Het 2e amendement vraagt om het totale aantal hectares dat we willen gebruiken voor grondgebonden zonneweides gelijk te stellen aan de oppervlakte die de provincie Flevoland op dit moment toestaat voor Noordoostpolder (150 ha). Daarna gaan wij en de provincie evalueren en eventuele volgende stappen nemen. 

Het 3e amendement vraag om de mogelijkheden die zon op water (tussen de buitendijkse windmolens) en op of langs infrastructuur (bijvoorbeeld de middenberm van de A6) eerder te onderzoeken op mogelijkheden.

Geen van de amendementen is na stemming aangenomen.

Het beleidskader “Zon in de Polder” is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

« Terug