ChristenUnie-SGP en ONS: Centraal verzamelpunt voor unieke geschiedenis Noordoostpolder

Schokland_natuurdinsdag 02 juli 2019 21:47

EMMELOORD, 2 juli 2019 | De pioniersgeschiedenis, Schokland, de Zuiderzee: ze maken deel uit van de geschiedenis van Noordoostpolder. Veel vrijwilligers en organisaties houden zich hiermee bezig, vanuit hun eigen perspectief en enthousiasme voor vaak een gedeelte van die geschiedenis. Ze hebben dikwijls een eigen archief met waardevolle informatie, documenten en voorwerpen.

Toegankelijkheid

Raadslid voor ChristenUnie-SGP Gerda Knijnenberg-Alblas zegt hierover het volgende: “We hebben grote waardering voor alle organisaties en vrijwilligers die zich bezig houden met de eigen, unieke historie van Noordoostpolder. Zij steken hier tijd en energie in, zodat de geschiedenis van dit mooie stukje Nederland bewaard blijft. We denken wel dat het belangrijk is dat de toegankelijkheid van deze informatie zo optimaal mogelijk is. Een centraal verzamelpunt zou hiervoor bij uitstek geschikt zijn.” Ook Bert Jan Aling, raadslid van ONS is eenzelfde mening toegedaan: “Het is belangrijk om de geschiedenis van Noordoostpolder te bewaren, te kennen en bekend te maken. Dat is gemakkelijker als de informatie gecentraliseerd is”.

Belang van onze Poldergeschiedenis

Dat geschiedenis populair is onder de inwoners van Noordoostpolder blijkt uit alle belangstelling voor het vorig jaar opgegraven koopvaardijschip in Rutten. De twee kijkdagen werden druk bezocht. De inpoldering leidt tot een beter beeld van de maritieme geschiedenis van Nederland.
De pioniersgeschiedenis maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de polder. De drooglegging, het bikkelen om het land bewoonbaar te maken en klaar voor de landbouw en het opstarten van een nieuwe samenleving: het is jonge geschiedenis waarvan de verhalen nog levendig aanwezig zijn. Ook zijn er veel foto’s, documenten en voorwerpen die de geschiedenis van de inpoldering en de tijd erna vertellen. Bert Jan Aling: “Heel bijzonder dat er zoveel verhalen en foto’s zijn over dat eerste begin van onze polder. Het is goed om deze informatie te bewaren en belangrijk om het verhaal van de polder te blijven vertellen aan toekomstige generaties”.
Met de inpoldering van Noordoostpolder is ook een eiland ingepolderd: Schokland, een eiland dat in de late middeleeuwen is ontstaan en na jarenlange strijd tegen het water in 1859 is ontruimd. Sinds 1995 heeft Schokland de Werelderfgoedstatus, toegekend door Unesco.

Clustering van informatie

Deze bekende en karakteristieke periodes in de (voor)geschiedenis van de Noordoostpolder, maar ook andere, kennen hun eigen informatie, documentatie en voorwerpen die op veel verschillende plekken zorgvuldig worden bewaard. De verwachting is dat van tijd tot tijd nieuwe informatie gevonden wordt, die het waard is bewaard te blijven. “Belangrijk is dat als een proces van centralisatie van informatie in gang wordt gezet, dit in overleg gebeurt met alle organisaties en vrijwilligers die zich hiermee bezighouden. Een goede samenwerking om onze bijzondere geschiedenis overzichtelijk en toegankelijk te kunnen bewaren”, aldus Gerda Knijnenberg-Alblas. “We roepen het college op om hier werk van te maken”.

« Terug