Terugblik op 2019

Raadszaal Noordoostpoldermaandag 23 december 2019 11:29

Op U zo wil ik bouwen

Het jaar 2019 ligt al weer bijna achter ons. Een jaar met politieke hoogtepunten en dieptepunten. Bij alles geldt de belijdenis en bede die we in het zesde couplet van ons volkslied vinden: 'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn HEER, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer'. In onze raadsvergadering in juli spraken we deze woorden uit bij onze Algemene Beschouwingen.

Aankoop Dr Jansencentrum

Het jaar 2019 begon politiek met de aankoop van het Dr Jansencentrum. Het doel van de aankoop was om regie te krijgen op de zorg in Noordoostpolder. De toekomstplannen zijn een vernieuwd zorgplein op de huidige locatie van Antonius, waarin Antonius, huisartsenpost, ambulance, revalidatiezorg (Zorggroep Oude en Nieuwe Land) een plek krijgen. Zoveel mogelijk goede zorg in Noordoostpolder. De huidige locatie van Dr Jansencentrum is de komende jaren tijdelijk in gebruik. Het zal uiteindelijk waarschijnlijk worden gesloopt om in de toekomst plaats te maken voor woningen.

Jeugdzorg

We stelden dit jaar een nieuw plan voor de jeugdzorg op. De groeiende aantallen kinderen en jongeren in de jeugdzorg geeft zorg. En daarbij krijgen we ook nog te weinig geld van het rijk.

Zwembad

Voor ons zwembad hebben we een aantal scenario's opgesteld die worden onderzocht. Daarbij geldt wel dat het betaalbaar moet blijven voor gezinnen om het zwembad te bezoeken.

Kerkgebouwen en pioniersgeschiedenis

Veel moties en amendementen van de ChristenUnie-SGP zijn aangenomen afgelopen jaar. We noemen een paar onderwerpen, die we ook samen met andere fracties oppakten.

  • Onze gemeente gaat een kerkenvisie ontwikkelen om te bekijken hoe we kerkgebouwen in standhouden in onze gemeente.
  • We gaan één verzamelpunt organiseren voor alle archieven en geschiedenis, om onze pioniersgeschiedenis te bewaren en te vertellen.
  • Bij de Veiligheidsregio (onder andere de Brandweer) letten we goed op hoe de samenwerking wordt vormgegeven.
  • Gebruik van lachgas gaan we zoveel als dat kan verbieden.

Vertrek burgemeester

Een dieptepunt was het vertrek van burgemeester Bouman. We konden niet meer met hem in gesprek in de gemeenteraad door zijn plotselinge vertrek. Vanuit de media hebt u verschillende verklaringen kunnen vernemen. We hebben er tot in de nachtelijke uren over vergaderd en de gemeenteraad heeft een zwaar besluit genomen: dat het belang van bescherming van personen zwaarder weegt dan belang van openbaarheid. We hopen op uw en jouw begrip voor deze moeilijke afweging.

Contact met andere fracties

We onderhouden een goed contact met onze provinciale fracties, fracties in buurgemeenten en de beleidsmedewerkers van onze Tweede Kamerfracties. Zo versterken we elkaar met kennis en standpunten.

Ontwikkelingen in de fractie

Een nieuw burgerraadslid: Hilde. Nieuwe rollen: Hendrik Jan die samenlevingsonderwerpen oppakt en Gerda die woonomgevingonderwerpen oppakt. Gerda is onlangs benoemd tot voorzitter van de raadswerkgroep Omgevingswet.

Welkom

Wees welkom om een fractievergadering te bezoeken. We vinden het leuk als u of jij een keertje of vaker meedenkt! En volg ons op Twitter of Facebook.

Gezegende kerstdagen

We zijn de Adventstijd ingegaan om te gedenken dat God Zijn Zoon zond naar deze wereld. ChristenUnie-SGP fractie wenst u gezegende kerstdagen. En voor het nieuwe jaar alvast: een goed 2020!

 

Sjoerd de Boer
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Noordoostpolder

« Terug