Standpunten - OUD

Pano

Samenleving

1. Persoonlijke gemeente

De gemeente is makkelijk bereikbaar voor de inwoners. De gemeente is betrouwbaar en staat open voor initiatieven uit de samenleving.

2. Trots op landbouw

We zetten ons in voor een toekomstbestendige agrarische sector. Initiatieven voor lokale afzet van voedsel en sierteeltproducten stimuleren we.

3. Werk en rust

Werk is belangrijk voor mensen. Net als vrijwilligerswerk. Rust brengt balans. Wij koesteren de zondag als rustdag, een geschenk.

Oudere bij trein

Leefomgeving

1. Wonen voor iedereen!

We gaan voor betaalbare woningen voor jong en oud. Waar nodig combineren we wonen met goede zorg. Een gezonde leefomgeving is een groene leefomgeving.

2. Groen en generatieproof

We houden onze nog jonge polder voor komende generaties gezond. We zetten in op duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

3. Erop uit: STOP

Eerst Stappen, dan Trappen, dan OV, dan Personenauto en overig verkeer: we gaan de uitdaging aan! Veiligheid staat daarbij voorop.

Pano Zorg

Zorg en welzijn

1. Zorg dichtbij en laagdrempelig

Preventie is belangrijk om zwaardere zorg te voorkomen. Is zorg nodig, dan zoeken gemeente en inwoner samen naar een goede oplossing. We hebben oog voor mantelzorgers.

2. Gezin en jeugd

De jeugd heeft de toekomst! We faciliteren goed onderwijs en mogelijkheden voor sport en spel in de openbare ruimte. Ouderschapscursussen zijn laagdrempelig beschikbaar.

3. Iedereen telt mee! Iedereen doet mee.

We willen dat iedereen de kans krijgt om op eigen benen te staan. Mensen met een beperking praten mee over toegankelijkheid. We gaan voor een ruimhartig minimabeleid.

Meer weten? Lees dan ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2022-2026 (download pdf)

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal 2022-2026 (download pdf)

Bekijk/Beluister onze standpunten

Bekijk onze standpunten in gebarentaal


Beluister onze standpunten: