Duidelijkheid voor inwoners Noordoostpolder over Huishoudelijke Zorg

Raadszaal Noordoostpolderdinsdag 12 juli 2016 10:33

In de gemeenteraadsvergadering van 4 juli hebben we als fractie een raadsbrede steun gekregen voor de motie, waarin we hebben gesteld dat voor een ieder die zich benadeeld voelt door de wijze waarop het beleid van de huishoudelijk zorg is uitgevoerd, zich opnieuw kan melden.

 
Klik hier om het artikel van De Noordoostpolder te lezen.

« Terug