Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

Verkiezingsprogramma bannervrijdag 09 maart 2018 15:33

Wij hebben een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal opgesteld. Dit programma is bedoeld voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. ChristenUnie-SGP Noordoostpolder vindt dat iedereen volop moet kunnen meedoen in de samenleving.

Leesbaar en herkenbaar

Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Het is dus ook belangrijk om een verkiezingsprogramma te hebben dat voor iedereen leesbaar is. Daarom komen we nu met een programma in eenvoudige taal. De punten die hierin terugkomen zijn herkenbaar. Iedereen kan lezen waar wij voor staan.

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, zo geeft Stichting Lezen en schrijven aan. Van hen heeft in ieder geval 1,9 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die moeite hebben met taal.

Politiek Panel G-kracht

Om zeker te weten dat het programma echt leesbaar is, hebben wij het voorgelegd aan Politiek Panel G-kracht van stichting ABRI. Dit panel bestaat uit 10 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op deze manier hebben we de doelgroep erbij betrokken. De reactie was erg positief.

Klik hier om het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal te lezen (pdf).

« Terug