GroenLinks en CU/SGP willen extra ambitie afvalscheiding

Plastic afvaldinsdag 21 januari 2020 12:15

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari staat afvalscheiding op de agenda. Het college vraagt aan de gemeenteraad om de afvalscheiding verder te verbeteren. De gemeente wil dat bewoners in 2025 per persoon per jaar nog 60 kilo restafval overhouden. Nu is dat gemiddeld ongeveer 140 kilo per persoon.

De landelijke overheid heeft bepaald dat gemeentes ervoor moeten zorgen dat bewoners hun afval beter scheiden. Daarom heeft ze als doel gesteld dat bewoners per persoon per jaar hooguit 30 kilo restafval overhouden in 2025. Gemeentes moeten een heffing betalen voor elke ton restafval. Dat bedrag loopt voor de gemeente op tot een paar honderdduizend euro per jaar. Dit wordt via de afvalstoffenheffing doorberekend aan bewoners.

Motie: 30 kilo restafval in 2030

CU/SGP en GroenLinks begrijpen de keuze van het college om als doel te stellen in 2025 per persoon nog 60 kilo restafval over te houden. Maar ze willen het doel van het Rijk niet loslaten. Daarom dienen ze tijdens de raadsvergadering een voorstel in om als extra doel te stellen om het doel van 30 kilo restafval in 2030 te gaan halen.

Volgens Hylke Hekkenberg van GroenLinks is het belangrijk om een hoge ambitie te hebben op het gebied van afvalscheiding. “Restafval gaat de verbrandingsoven in waardoor veel waardevolle grondstoffen die er nog inzitten voor altijd verloren gaan. Ondertussen beschadigen we natuur- en leefgebieden van mensen en dieren om nieuwe grondstoffen te winnen die steeds verder uitgeput raken. Dat is een heel onlogisch systeem.”

Raadslid Gerda Knijnenberg van CU/SGP geeft aan dat afval vooral een praktisch onderwerp is “Iedereen heeft er mee te maken. Sterker nog: iedereen produceert het! Bewustwording is dan ook erg belangrijk. Wij willen met de inwoners van de Noordoostpolder de uitdaging aangaan en het restafval tot een minimum beperken.”

GroenLinks en ChristenUnie-SGP hopen op een breed draagvlak voor hun voorstel. Ze denken dat dit een realistische ambitie is, waarbij zorg voor de natuur en kostenbeheersing samen opgaan. Bovendien kan iedereen zijn steentje hieraan bijdragen.

« Terug