CU-SGP: “Toekomstbestendige huisartsenzorg in de Noordoostpolder”

stethoscoopzaterdag 08 februari 2020 23:22

Huisartsenzorg in de Noordoostpolder is in het onderzoek naar aanleiding van het faillissement van de MC Groep, als kwetsbaar bestempeld. “Uitkomst van het onderzoek van de toekomstverkenner was voor onze fractie een aanleiding om te kijken naar het huisartsen landschap in de Noordoostpolder. Uit rondvraag onder een aantal huisartsen en gesprekken met Zilverenkruis en Medrie blijkt dat een aantal huisartsen richting de pensioengerechtigde leeftijd gaan. Dit vraagt om actie van de Huisartsen, Zorgverzekeraar Zilveren kruis en Medrie.” Zo stelt Yosef Mahmoud, raadslid van de ChristenUnie-SGP in NOP. 

Verdeelde verantwoordelijkheid

Wanneer een huisarts van plan is om met pensioen te gaan ligt er een taak voor de huisarts om vervanging te zoeken. De huisarts wordt bijgestaan door Medrie in deze zoektocht in opdracht van Zilverenkruis. De zorgverzekeraar is weer formeel eindverantwoordelijk gesteld door de Minister van Volksgezondheid voor de inkoop van huisartsenzorg in de regio. “Deze verantwoordelijkheidsverdeling zorgt voor een afwachtende houding bij de verschillende betrokken partijen constateren wij. Daarom pleiten we voor een programmatische aanpak van de opgave voor de komende 10 jaar. Dit begint bij het voeren van gesprekken met de huisartsen in de NOP over de pensionering en wanneer men dit van plan is. Dit lijkt mij een belangrijke taak voor de zorgverzekeraar samen met Medrie.” 

Urgentie

Het vraagstuk rondom huisartsen in de regio is urgenter geworden door het faillissement van de MC Groep. De gemeente NOP is met de ambitie om regie op zorg te krijgen tot de keuze gekomen om het ziekenhuis te kopen in Emmeloord. “Als fractie zijn we dan ook van mening dat het college ook in dit geval haar ambitie waar moet maken. Neem initiatief, breng partijen aan tafel en pak daadwerkelijk de regie op de zorg in NOP.”

« Terug