Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Boom.jpgwoensdag 01 juli 2020 16:43

Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn thema’s die een belangrijke rol spelen in tijden van klimaatverandering. Door extremere weersomstandigheden is het nodig dat onze omgeving daar op voorbereid is. Daarnaast wordt de biodiversiteit bedreigd door het veranderende klimaat. Deze thema’s gaan over de inrichting van onze polder, dus betreft het gemeentelijk beleid.

Klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit start met bewustwording, niet alleen bij overheden, organisaties en bedrijven, maar ook in de samenleving. Wij zijn van mening dat deze een belangrijke rol moeten hebben in beleid op het gebied van duurzaamheid, openbare ruimte en verkeer. Daarnaast kunnen de gemeente, maar ook organisaties en bedrijven die zich bezig houden met (nieuw)bouw, tuinaanleg, renovatie en verhuur hier van invloed zijn.

Om deze redenen dienden wij, samen met GroenLinks en CDA, een motie in waarin we het college oproepen om klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit in ieder beleidsplan op het gebied van duurzaamheid, openbare ruimte en verkeer te verwerken. Hierbij moet duidelijk zijn op welke manier de gemeente de inwoner bewust maakt van de noodzaak tot maatregelen. Daarnaast verzoeken we het college om met projectontwikkelaars, bouwbedrijven, Mercatus e.a. afspraken te maken over hun rol bij de bewustwording van inwoners op dit gebied en de invulling daarvan.
Tot slot vragen wij het college om inwoners voor te lichten, te faciliteren en te stimuleren om op deze gebieden zelf actie te ondernemen.

« Terug