Oproep vanuit de lokale politiek tot oplossing voor de PAS-melders

Boer.jpgzaterdag 05 december 2020 10:24

ChristenUnie-SGP vindt dat er snel een oplossing moet komen voor de PAS-melders. De partij heeft hierin medestanders gevonden in VVD, CDA en Politieke Unie. De boeren die een PAS-melding hebben gedaan, verkeren al anderhalf jaar in onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf. “Hoog tijd voor een oplossing”, vindt Gerda Knijnenberg-Alblas, raadslid voor CU-SGP in de Noordoostpolder. “Hoe je ook denkt over het stikstofprobleem en de oplossingen daarvoor, deze boeren hebben volgens de regels gehandeld. Hen valt niets te verwijten! De nood is hoog”. Ook binnen Noordoostpolder zijn er onder de boeren de zogeheten PAS-melders.
Dit zijn boeren die via de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht. Door de uitspraak van de Raad van State in het voorjaar van 2019 is deze PAS-melding niet geldig meer. Zij hebben volkomen te goeder trouw gehandeld destijds. “Sterker nog, vanwege de lage uitstoot van stikstof konden zij niet eens een vergunning aanvragen. Zij bleven onder de norm die vergunningplichtig maakte. Dat maakt het ook zo oneerlijk.”, aldus Jos Bus, CDA.

Toezegging om de PAS-meldingen te legaliseren, maar uitvoering laat op zich wachten
De Minister van Landbouw heeft direct na de uitspraak van de Raad van State toegezegd de PAS-meldingen te legaliseren. Diverse keren heeft zij dit bevestigd. Tot op heden is er geen oplossing gevonden. Bovendien zijn de boeren nu geconfronteerd met een tweede ronde aan te leveren informatie. Papieren, berekeningen, opnieuw informatie aanleveren van jaren terug tot nu toe: dit is zo ingewikkeld, dat het zonder adviseur niet mogelijk is. Dat kost veel geld. “De toeslagenaffaire krijgt terecht veel aandacht, maar het verhaal achter de vergeten boeren met een PAS-melding is ook schrijnend! Ook zij worden geconfronteerd met papieren rompslomp en gedoe, terwijl het vertrouwen in een goede afloop danig afgenomen is”, verzucht Bouke Wielenga van de VVD.

De partijen dienen een motie in met een oproep aan het college druk uit te oefenen
In de motie roepen de partijen het college op de provincie te verzoeken om een actieve rol te spelen bij het oplossen van de problematiek. De provincie moet druk uitoefenen op de Minister van Landbouw en zelf een actieve bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen. Ook willen de partijen een onkostenvergoeding voor de boeren voor het inleveren van de onlangs opgevraagde informatie. Toon van Steen, Politieke Unie: “Natuurlijk roepen we de andere partijen op om mee te doen met deze oproep. De situatie van deze ondernemers gaat ons aan het hart. Het gaat ons erom een stevig signaal af te geven voor een groep inwoners in de knel. Daar kan toch niemand tegen zijn”.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie PAS-melders.pdf89,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug