Op werkbezoek bij jongerencentrum Heelal

Heelal-1.jpegzaterdag 26 juni 2021 17:50

Vrijdag 25 juni zijn we langs geweest bij jongerencentrum Heelal (Youth for Christ). Onder de indruk van het prachtige werk dat daar gebeurt voor de jongeren in onze polder! De jongerenwerkers en vrijwilligers bereiken hen via de chille inloop, een toffe brandweerbus, een mobiele pannakooi en meidenwerk en vooral met een open hart en een luisterend oor. Ook buiten op straat zijn de jongerenwerkers vaak te vinden. Verder is er een goede verbinding met de wijkagent.

Jongerenwerk tijdens corona

We hebben gesproken over de coronatijd. Gelukkig was Heelal tijdens de 2e lockdown open en dat zorgde voor veel aanloop. Het was merkbaar dat jongens en meiden even een verzetje nodig hadden, ook of juist tijdens corona. Een huiswerkklasje zorgde voor aanloop van jongeren die dit steuntje in de rug wel even konden gebruiken. Heelal is blij met de extra middelen die worden ingezet voor extra inloop.

Welke signalen nemen we mee?

Signalen die we kregen:

- Veel jongeren hebben een moeilijke tijd achter de rug. Voor sommigen is die nog niet over! Belangrijk om hier aandacht voor te blijven hebben, ook vanuit de politiek.
- Het is lastig voor MBO-ers om aan een stageplek te komen! Ook die nemen we mee: misschien is het iets voor de economische sectortafels.
- Jongeren moeten soms te lang wachten op hulpverlening. Terwijl die hulp zo hard nodig is. Ook die nemen we mee.

Al met al een waardevol bezoek! Belangrijk, het jongerenwerk! Altijd al, maar nu in en na coronatijd in het bijzonder…

Heelal-1

Heelal-2

Heelal-3

Heelal-4

« Terug