CU-SGP: “Lagere afvalstoffenheffing in 2022”

Plastic afvalmaandag 08 november 2021 21:58

Jaarlijks betalen inwoners afvalstoffenheffing aan de gemeente. In Noordoostpolder is het voorstel om de afvalstoffenheffing met 10% te laten stijgen in 2022. ChristenUnie-SGP vindt dat een te hoge stijging. “Ik schrok hier behoorlijk van. Die stijging is ook niet nodig, we houden volgend jaar in de begroting namelijk 2 miljoen euro over als gemeente.”, aldus fractievoorzitter Sjoerd de Boer.

Afvalstoffenheffing

Met ingang van 2021 betalen inwoners per geleegde container (het recycletarief). “We zien dat dit super werkt, het aantal tonnages huishoudelijk afval is met honderden tonnen gedaald. We moeten onze inwoners dus belonen.”, aldus De Boer. De gemeente heeft een nieuw contract afgesloten met inzamelaar en afvalverwerker HVC. Hierdoor wil het college van B&W de afvalstoffenheffing met 10% laten stijgen.

Stijging te hoog

De gemeente houdt volgend jaar 2 miljoen euro over in de begroting. “Een deel van die stijging van de afvalprijzen kunnen we als gemeente zelf opvangen. We willen onze inwoners in 2022 een korting geven van 5%. Een onderbouwd en doorgerekend voorstel leggen we als amendement aan de gemeenteraad voor.”

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks is medeindiener van het amendement.

« Terug