ChristenUnie-SGP vindt plannen aanmeldcentrum in gemeente Noordoostpolder opmerkelijk

nederlands polderlandschap.jpgwoensdag 06 juli 2022 13:08

Wij hebben kennis genomen van de plannen van de rijksoverheid voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in onze gemeente. We zijn tegen de plannen zoals die er nu liggen. We hebben ook veel vragen. Voorop blijft staan dat ChristenUnie-SGP vindt dat wij mensen die op de vlucht zijn vanwege moeilijke omstandigheden op horen te vangen. Ons motto is “Hart voor elkaar” en dat geldt zeker ook voor mensen die vanwege schrijnende omstandigheden huis en haard hebben moeten verlaten.

Natuurlijk moet er een oplossing komen voor de overbelasting in Ter Apel

Het is niet acceptabel dat mensen moeten overnachten op bankjes, stoelen en andere geïmproviseerde slaapplekken. De oorzaken zijn bekend: een toenemend aantal asielzoekers en een stagnerende doorstroom vanwege de huisvestingsproblematiek in ons land. Wij begrijpen dat het Rijk zoekt naar extra locaties om mensen op te vangen.

 

Gemeente Noordoostpolder vangt al veel vluchtelingen op in Luttelgeest

Daarom begrijpen wij niet waarom juist onze gemeente is aangewezen voor een aanmeldcentrum. Het gaat hierbij niet alleen om opvang op korte termijn, maar ook op de langere termijn. Bovendien gaat het om een andere doelgroep. Men spreekt over een doorontwikkeling naar een Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL). ChristenUnie-SGP vindt dat het Rijk eerst moet overleggen met gemeenten die nog geen vluchtelingen opvangen. Zodat er een goede spreiding plaatsvindt. Wij zijn eerder voor kleinschalige dan grootschalige opvang. Dit is in het belang van de asielzoekers en van de samenleving. Doorontwikkeling naar een GVL betekent grootschalige opvang.

 

De omwonenden moeten de mogelijkheid hebben mee te beslissen. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

In het verleden is er goed overleg geweest met de omgeving over het AZC. Ook als er plannen voor uitbreiding waren. Wij vinden het belangrijk dat goed naar de inwoners in de omgeving wordt geluisterd. De omgeving heeft aangegeven dat het niet wenselijk is dat er meer vluchtelingen worden opgevangen. De grens is gelegd bij een opvang van maximaal 1.000 vluchtelingen. Ook heeft de gemeente Noordoostpolder meegewerkt aan de opvang van 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s). Het is niet acceptabel dat het Rijk plannen maakt zonder de omwonenden te betrekken.

 

Kortom: wij willen dat het Rijk afziet van de plannen en een alternatieve locatie zoekt

Zodat de asielzoekers goed opgevangen worden en hun procedure kunnen starten vanuit een stabiele situatie, voor zover dat mogelijk is gezien hun omstandigheden. Wij willen dat gemeente Noordoostpolder zich van harte blijft inzetten voor opvang in het huidige AZC en natuurlijk ook voor de huisvesting van de statushouders en hun inburgering.

 

ChristenUnie-SGP staat wel open voor zeer tijdelijke opvang van asielzoekers in crisissituaties.

Onder crisis verstaan wij de opvang van asielzoekers in onacceptabele omstandigheden. Het gaat dan om overnachten op stoelen of de grond en in tenten bij langdurig koud en nat weer. Ook die extra opvang moet in afstemming met de omgeving plaatsvinden. Waarbij een maximum in tijdsduur en aantal moet gelden.

« Terug