Afwegingskader intensieve veehouderij

DSCF8627.JPGvrijdag 29 januari 2016 17:59

Intensieve veehouderij is niet de hoofdtak voor de landbouw en veeteelt in de Noordoostpolder.
Dat betekent niet dat de ChristenunieSGP deze sector onmogelijk willen maken.
Om te kunnen voldoen aan alle eisen voor duurzaamheid, dierenwelzijn heeft de ondernemer meer mogelijkheden (ruimte) nodig.
Voor onze fractie is de menselijke maat, dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijk.

Daarom zijn we positief over het voorstel voor het afwegingskader intensieve veehouderij dat genomen is:


De ChristenUnieSGP is positief over:

  • Dat het voorstel tot stand is gekomen mede door samenwerking met de sector zelf door LTO.
  • Het beperken van de mogelijkheid voor intensieve veehouderij als neventak. 
  • Mogelijk maken van beperkte groei onder voorwaarden. 
  • Stellen van voorwaarden bij uitbreiding door middel van de MDV. Wat ons betreft hoeven er geen extra voorwaarden te komen. 
  • Hiermee bieden we deze ondernemers in onze polder de ruimtelijke mogelijkheden om op een verantwoorde manier een boterham te verdienen.
  • Andere factoren zoals de behoefte van de consument en prijs van het vlees zijn door ons als gemeente niet te sturen.

« Terug