Algemene beschouwingen

Raadszaal Noordoostpoldermaandag 29 juni 2020 16:00

Ons raadslid Gerda Knijnenberg-Alblas leverde in de raadsvergadering op 29 juni een bijdrage aan de algemene beschouwingen:

Voorzitter, gemeenteraad, college en gasten,

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Wij staan hier graag met u bij stil in het besef dat vrede, vrijheid en gerechtigheid niet vanzelfsprekend zijn. Vrijheid schept verantwoordelijkheid. Vrijheid verbindt. Vrijheid maakt dankbaar. Is vrijheid in de eerste plaats een politiek thema? Nee, maar de manier waarop je vrijheid definieert en invult, kunnen wel verschillende politieke keuzes tot gevolg hebben. Laat je je vrijheid begrenzen ten dienste van de ander, de gemeenschap en de schepping? Of is vrijheid niet meer dan zelf bepalen wat jij wilt en wat jou goeddunkt? Vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding, ze horen bij elkaar!

Onze oproep is de vrijheid te vieren! En het belang hiervan over te dragen aan de kinderen in onze gemeente. Daarom dienen we een motie in waarin basisschoolleerlingen van Noordoostpolder een zinvol aandenken krijgen aan 75 jaar vrijheid, met een knipoog naar beweging! Denk aan een stappenteller: weer zoveel stappen in vrijheid gezet, of een dopper met opdruk. Met iedere slok even stilstaan bij…

Vrijheid is niet vanzelfsprekend en herdenken is dus belangrijk. Daarom willen we dat het oorlogsmonument weer een plaats heeft in Emmeloord-Centrum. Onze fractie ondertekent dan ook van harte de motie hierover.

Verantwoordelijkheid en verbinding zien wij graag terug in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen vrij zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven in verbinding met anderen en voor hun leefomgeving. Dat maakt de maatschappij sterker. Diezelfde maatschappij kent knooppunten, plekken waar mensen bij elkaar komen. Verenigingen, kerken, buurthuizen, de bibliotheek, het zwembad, parken, het winkelgebied, noem maar op. Gedeeltelijk gaat dat om plekken die de gemeente bekostigt of financieel ondersteunt.

Dat brengt ons bij een pijnpunt: de bezuinigingen. We steunen het college waar het gaat om de financiële grip in het Sociaal Domein. Kwetsbare inwoners verdienen ondersteuning, maar de groei van de uitgaven moet beperkt worden. De meerkosten in het Sociaal Domein vragen om bezuinigingen op andere terreinen. Tegelijk zien we dat het huishoudboekje van de gemeente prima op orde is. We vinden de maatschappelijke gevolgen te groot om nu al zo hard op de rem te trappen, zeker in een tijd van recessie en onzekerheid vanwege corona. Daarom stellen we voor, samen met CDA en GroenLinks, om de bezuinigingen de eerste twee jaar te dempen met 6 ton, zonder direct keuzes te maken in welke bezuinigingen gedempt worden. Zie de motie als een kapstok, waarbij later bepaald wordt wat er op welke wijze aangehangen wordt, al naar gelang de favoriete kleur!

Het klimaat vraagt om actie. Hoosbuien, droogte, een noodmaatregel in het verschiet vanuit de landelijke overheid om de drinkwatervoorziening te kunnen inperken: Hoe passen we ons aan? We willen ook lokaal onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Gelukkig gebeurt er al veel, maar voor een brede aanpak dienen we samen met CDA en GroenLinks een motie bewustwording klimaatadaptatie en biodiversiteit in.

Genoeg thema’s om ons hoofd over te breken! Gelukkig is er af en toe ook tijd voor een heerlijke fietstocht, die nog aangenamer kan worden door de motie van D66 die we mede-indienen. We gunnen onze inwoners en toeristen veel fietsplezier in onze mooie polder met zijn boeiende verhalen, bezienswaardigheden en hopelijk snel toenemende biodiversiteit!

Voorzitter, ik begon met vrijheid. Hoe vul je die vrijheid in? Hoe doe je daarin de ander en de schepping recht? En dat met alle grote thema’s die spelen? Als fractie geloven we in de opdracht die God ons gaf:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God ...
(Micha 6:8 NBV)

Niets menselijks is ons vreemd, we gaan die weg met vallen en opstaan. Maar het is wel deze motivatie van waaruit wij verder gaan. Positief, met vertrouwen in de toekomst en graag in samenwerking met u allen.

« Terug