Lobby herverdeling gemeentefonds

Portemonneedinsdag 30 juni 2020 23:25

Het gemeentefonds is voor de gemeente de grootste bron van inkomsten. Momenteel is er landelijk een herverdeling van dit fonds in voorbereiding. Hieruit is gebleken dat deze herverdeling gunstiger uitpakt voor stedelijke gemeenten, dan voor plattelandsgemeenten. Bij de voorgestelde herverdeling zou dat voor de gemeente Noordoostpolder een negatief effect van €2,2 miljoen hebben. Als dit niet wijzigt, dan zou dit dus leiden tot extra bezuinigingen vanaf 2022.

Er is door een samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten dan ook een lobby gestart om ervoor te zorgen dat ook deze gemeenten voldoende middelen overhouden. Hiertoe dienden wij een motie in, die unaniem door de raad is aangenomen.

« Terug