Algemene beschouwingen 2021

Raadszaal Noordoostpoldermaandag 05 juli 2021 16:24

Ons raadslid Yosef Mahmoud leverde in de raadsvergadering van 5 juli een bijdrage aan de algemene beschouwingen waarin hij vertelt over onze visie voor de gemeente Noordoostpolder. Daarnaast vroeg hij aandacht voor een aantal onderwerpen, waaronder wachtlijsten en -tijden in de jeugdzorg en een gedenkplaats voor te vroeg geboren baby's:


Voorzitter,

We kijken met elkaar vooruit naar de komende vier jaar. Wat zullen deze jaren ons brengen? Terugkijkend naar 2020 en de coronacrisis, blijft een uitspraak van een oud-docent mij bij: "Morgen kan alles anders zijn". Dit kan een hoopvolle gedachte zijn voor de een of juist een beangstigende gedachte voor de ander. Maar hoe deze uitspraak werkelijk is gaan leven in 2020 is ongekend. We zijn als samenleving geconfronteerd met verandering op verandering. Dit kunnen we negatief benaderen, maar het heeft ons ook dichter bij de kern gebracht. Wat doet er werkelijk toe in het leven? Gaat het om jezelf of gaat het om je naaste naar wie je om mag zien?

In de Bijbel wordt een verhaal verteld over een man die onderweg is. Hij wordt onderweg door rovers overvallen, mishandeld en halfdood achtergelaten langs de weg. Er komt een priester voorbij en die passeert hem langs de overkant van de weg. Er komt een tempeldienaar en die ging ook met boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan. Deze man doet datgene wat tegen alle verwachting ingaat voor de maatstaven van de samenleving in die tijd. De Samaritaan is een vreemdeling en die reikt hem de helpende hand toe. Hij verzorgt zijn wonden met olie en wijn en brengt hem naar de dichtstbijzijnde herberg om te verblijven. Hij betaalt voor de zorg, stelt de man gerust en gaat weer op reis.

In het leven kun je als mens terneergeslagen worden. Dit kan fysiek, maar ook psychisch en/of mentaal. Wij als gemeente hebben in 2015 de taak gekregen om meer dan ooit om te kijken naar onze inwoners die hulp nodig hebben. Welke houding nemen wij aan als samenleving en als gemeente? Onze oproep naar de raad, het college en de ambtelijke dienst is om net zo barmhartig te zijn als de Samaritaan en te blijven omzien naar onze gebroken en te neergeslagen inwoners. Of het nou gaat om kinderen, jongeren, volwassenen of onze ouderen, we moeten en willen er voor ze zijn. Wat gaan we nu, tijdens en na de coronacrisis doen in NOP? Wat is de visie van het college hierop?

Wachtlijsten en -tijden in de jeugdzorg

Als CU-SGP willen we via de algemene beschouwingen aandacht vragen voor vijf onderwerpen. Allereerst dienen we een motie in om snel met inzicht te komen in de omvang van de wachtlijsten en -tijden in de jeugdzorg. We ontvangen verontrustende signalen die we graag willen toetsen aan feitelijke informatie. Kunt u als college ons als raadsfractie in staat stellen om onze controlerende rol te pakken hierin? Ook vragen we om welzijnsinzet te plegen voor de jongeren die op een wachtlijst staan om verergering te voorkomen.

Gedenkplaats te vroeg geboren baby's

Ten tweede willen we stil staan bij een onderwerp wat vaak in stilte wordt verwerkt. Het grijpt diep in het leven van ouders als ze een te vroeg geboren baby verliezen. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor dit stille verdriet. Er ontbreken officiële regels rondom begraven voor te vroeg geboren baby’s jonger dan 24 weken. Onze fractie wil daarom graag een speciale plek op de begraafplaats voor te vroeg geboren baby’s waar geen regels voor zijn. We zijn blij met de toezegging van het college dat die plaats er komt. Het gaat om een monument, een veld en duidelijke communicatie daarover. College, Let u op deze drie zaken bij de uitvoering?

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Ten derde willen we stil staan bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Eens in de 2 jaar. Niet leuk zo’n onderzoek, maar wel nodig. Gelukkig is er in onze gemeente een hoge opkomst voor dit onderzoek. Maar het Rijk laat momenteel verstek gaan. De termijn voor het onderzoek wordt verlengd naar 3 jaar. We kunnen doorrekenen wat dat betekent: 40 vrouwen in onze gemeente lopen hierdoor straks een jaar langer rond met borstkanker. Dat accepteren we toch niet met elkaar? Zie hiervoor onze motie.

Bijdrage aan kerkenvisie

Voorzitter, als vierde zijn we blij dat onze gemeente aan de slag is met de kerkenvisie. We zien er naar uit om deze visie te ontvangen. Vanuit onze contacten met Stichting Canon Noordoostpolder begrepen we dat ze graag een bijdrage willen leveren aan een deel van de kerkenvisie. College, wilt u dit contact overnemen en kijken wat hierin mogelijk is?

Beschermen tegen lachgasgebruik

Samen met de Politieke Unie zijn we al eerder ten strijde getrokken tegen het lachgasgebruik in de NOP. Lachgas is ongelofelijk slecht en schadelijk voor de gezondheid. Als vijfde onderwerp willen we daarom hier bij stil staan. Hier moeten we elkaar voor beschermen. We hebben de toezegging gekregen dat de landelijke lachgasbepaling wordt verwerkt in onze eigen APV. We zien uit naar het raadsvoorstel in september of oktober.

Voorzitter, terug naar de boodschap van het verhaal over de Samaritaan. Ik wil onze beschouwingen afsluiten met de opdracht die Jezus ons meegaf:

Heb God lief met heel je hart en heb je naaste lief als jezelf.

Laten we vanuit die liefde leven.

« Terug