Unanieme motie: Borstkankeronderzoek Noordoostpolder

Ziekenhuis zorg.jpgwoensdag 07 juli 2021 21:14

Borstkankerdiagnose een jaar later voor 40 vrouwen

Het onderzoek naar borstkanker wordt nog maar eens in de 3 jaar uitgevoerd in plaats van iedere 2 jaar. Dat brengt teveel risico’s met zich mee, heeft de gemeenteraad maandag unaniem uitgesproken. Gerda Knijnenberg, raadslid voor ChristenUnie-SGP: “Straks zijn er in onze gemeente 40 vrouwen met borstkanker die het jaar later te horen krijgen. Dat is de harde werkelijkheid van dit besluit. Dat accepteren we niet. Wij komen op voor die vrouwen die het nu nog niet weten.”

Bevolkingsonderzoek is belangrijk

Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Met het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen we vroeger ontdekken of een vrouw borstkanker heeft. Hierdoor is de kans groter dat de behandeling succes heeft. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

Opkomst hoog

In Noordoostpolder is de opkomst voor het borstkankeronderzoek hoog. Gerda Knijnenberg (CU-SGP): “De opkomst in onze gemeente is 80%. Dat onderstreept al hoe belangrijk het wordt gevonden dat dit onderzoek wordt uitgevoerd.”

Termijn verlengd naar iedere 3 jaar

De staatssecretaris gaat de termijn voor onderzoek de komende jaren verlengen naar iedere 3 jaar in plaats van 2 jaar, omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is om het onderzoek uit te voeren. “Dat willen we echt niet. We vinden dat het Rijk beter z’n best moet doen om het onderzoek voor elkaar te krijgen. De gevolgen zijn anders te groot. We hebben op basis van de statistieken uitgerekend dat ongeveer 40 vrouwen een jaar later hun diagnose krijgen. Dat moeten we toch niet willen met elkaar”, aldus Gerda Knijnenberg (CU-SGP).

Signaal naar het Rijk

ChristenUnie-SGP diende samen met ONS, GroenLinks, D66, PU en SP in de gemeenteraadsvergadering van maandag 5 juli een motie in om een brief te sturen naar de rijksoverheid. Met de stemmen van de PvdA, CDA en VVD is de motie unaniem aangenomen. “En we benaderen ook onze landelijke fracties, we doen alles wat we kunnen om dit te voorkomen”, besluit Gerda Knijnenberg (CU-SGP).

« Terug