Uit de krant: De Noordoostpolder

vrijdag 10 september 2010 13:59

Artikel omtrent Marie Curiesingel te Emmeloord uit De Noordoostpolder.

EMMELOORD - Roelie Gunnink mag niet aan twaalf kinderen dagopvang bieden in haar woning aan de Marie Curiesingel in Emmeloord. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Gastouderopvang tot zes kinderen mag conform de regeling ‘wonen in werkomgeving', maar voor kinderopvang is een bestemmingsplanwijziging nodig en daar wil de gemeenteraad vanwege de precedentwerking niet aan meewerken.

Gunnink sprak zelf in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zij voelt zich door de betrokken wethouder op het verkeerde been gezet, omdat er vanaf de bouwaanvraag van de woning steeds de indruk was gewekt dat opvang tot twaalf kinderen zou mogen. De ligging en de grootte van de woning en omliggende tuin, maken de plek toe een bijzondere locatie. Hiervoor zou menselijkerwijs gesproken best een uitzondering op het bestemmingsplan gemaakt kunnen worden.

Geluids- en verkeersoverlast waar de wethouder in de commissie Woonomgeving melding van maakte, wordt volgens Gunnink door de directe bewoners niet zo ervaren: ‘Zij hebben aangegeven geen enkele overlast of hinder te ervaren van het feit dat ik kinderen opvang. Zij zeiden het vervelend te vinden dat de overlast benoemd is, want op deze manier werd de indruk gewekt dat zij de melders zouden zijn. Zij wilden benadrukken dat dit niet het geval was'.

Amendement

De fractie van de ChristenUnie/SGP probeerde middels een amendement een lans te breken voor een bestemmingsplanherziening voor Marie Curiesingel 1. ‘Het is een unieke locatie met veel ruimte en van overlast is geen sprake. Wij zijn niet bang voor precedentwerking. Zijn de algemene belangen nu zodanig dat individuele belangen niet ingewilligd kunnen worden? Wij zien die algemene belangen in dit geval niet', aldus fractievoorzitter Jelle Visser.

De VVD-fractie ziet evenmin een belemmering voor kinderopvang op die locatie. ‘Wij staan positief tegenover ondernemersinitiatieven, maar zijn voorzichtig waar het een woonomgeving betreft', zei Daniëlle Kloosterman. De fractievoorzitter had zich echter persoonlijk op de hoogte gesteld van de situatie ter plekke. ‘Deze locatie biedt de mogelijkheid voor kinderopvang. Wat ons betreft kan de procedure voor een bestemmingsplanherziening gestart worden.'

Geen bochtenwringerij

Voor GroenLinks is de precedentwerking het grootste dilemma. ‘Wij zien geen juridische mogelijkheden om hier positief tegenover te staan', sprak fractievoorzitter Judo Bakker. Ten behoeve van Gunnink informeerde hij wel naar de mogelijkheid om de bestemming te koppelen aan de aanvraag en de persoon. ‘Mevrouw Gunnink tekent er dan voor dat de bestemming niet overdraagbaar is.'

Wethouder Willy Schutte hielp Bakker uit de droom. ‘Een bestemming zet je niet op een persoon vast, maar op een locatie of een pand. Juridisch moet je je in allerlei bochten wringen om dit mogelijk te maken. Dat moeten we niet willen.' Bakker schaarde zich vervolgens achter het college, evenals het CDA, D66, de PvdA, PU en ONS.

Met 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen werd het voorstel van het college aangenomen, om geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening voor Marie Curiesingel 1

« Terug

Reacties op 'Uit de krant: De Noordoostpolder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.