Meldpunt onveilige situaties voor fietsers in de lucht

Fietser in de sneeuw op landweg.jpgzaterdag 22 januari 2022 13:08

Alle inwoners van de Noordoostpolder kunnen vanaf nu onveilige situaties voor fietsers melden via een speciaal ingericht meldpunt: fietsmeldpuntnop.nl. Dit meldpunt is een gezamenlijk initiatief van CU-SGP en D66. Aanleiding is het Mobiliteitsplan dat de gemeente gaat maken. Hiervoor is een inventarisatie van knelpunten nodig.

Raadslid Wim van Wegen: “Al heel lang vindt D66 dat er nodig iets gedaan moet worden om de veiligheid van onze fietsroutes te verbeteren. Daarvoor zijn de signalen van onze inwoners belangrijk. Zij moeten op een laagdrempelige manier onveilige situaties kunnen melden.”

Afgelopen week heeft de commissie Woonomgeving van de gemeenteraad in Noordoostpolder vergaderd over mobiliteit. Toen is het starten van een meldpunt aan de orde gekomen. D66 en CU-SGP voelden onvoldoende draagvlak voor een speciaal meldpunt, terwijl zij vanuit de samenleving de behoefte wél voelen. Er zijn naar aanleiding van recente oproepen van beide fracties al verschillende meldingen binnengekomen.

“Dan maar zelf aan de slag”, aldus CU-SGP-raadslid Gerda Knijnenberg. “We zullen de meldingen bundelen en zorgen dat deze bij de gemeente terechtkomen. Op deze manier helpen de inwoners via ons meldpunt de gemeente bij de inventarisatie.”

Beide partijen willen het fietsen in de Noordoostpolder promoten: het is leuk, gezond en duurzaam – en bovendien voor velen het vervoersmiddel waar ze op aangewezen zijn, denk aan de vele scholieren. Belangrijke voorwaarde is wel dat het fietsen op een zo veilig mogelijke manier kan gebeuren, de fracties van CU/SGP en D66 denken dat het in kaart brengen van onveilige situaties hier een bijdrage aan kan leveren.

www.fietsmeldpuntnop.nl

« Terug