ChristenUnie-SGP Noordoostpolder lanceert verkiezingsprogramma 2022-2026

Hart_voor_elkaar.jpgmaandag 31 januari 2022 15:09

“Hart voor elkaar”. Met die slogan gaat de ChristenUnie-SGP de raadsverkiezingen in. Het verkiezingsprogramma 2022-2026 is tot stand gekomen met input uit veel hoeken van de samenleving. “Ik sta te popelen van ongeduld om aan de slag te gaan met ons frisse verkiezingsprogramma”, zegt lijsttrekker Anjo Simonse.

Dienstbaar aan de samenleving

In het uitgebreide programma zet de CU-SGP uiteen waar de ambitie ligt voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026. Lijsttrekker Anjo Simonse: “Hart voor elkaar. Dat is de kern. We willen in de samenleving aanwezig zijn, een schouder zijn voor hen die dat nodig hebben, spreken namens hen die geen stem hebben en begrenzen en bijsturen waar dat nodig is.”

Speerpunten: zorg, bestuur, veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid

CU-SGP wil goede zorg, een betrouwbaar bestuur, veiligheid, goede bereikbaarheid, een gunstig vestigingsklimaat en een duurzame leefomgeving. “We bruisen van ambitie. We doen in ons verkiezingsprogramma concrete en haalbare voorstellen. Panklaar om uit te voeren.”, aldus de enthousiaste lijsttrekker.

Oog voor de mens achter de inwoner

“Laat ik een voorbeeld noemen. Meer oog voor de mens achter de inwoner betekent voor ons dat je altijd een persoonlijk aanspreekpunt hebt binnen het gemeentehuis. Je krijgt nooit meer een algemene brief zonder rechtstreeks telefoonnummer, als het aan de CU-SGP ligt.”, trapt Simonse af. “Een klein voorbeeld misschien, maar het kan enorm veel betekenen.” Een ander belangrijk punt is de brandweerzorg. De brandweerkazernes in de 5 dorpen moeten snel worden vernieuwd.

Fietsen, wandelen, auto en trein

“We doen concrete voorstellen voor optimale fiets- en wandelroutes. Zoals een fietspad op de Zwartemeerdijk. En uiteraard gaan we voor de verbreding van de N50 en de Lelylijn. Dat blijven continue aandachtspunten.”

Landbouw de hoofdmoot

“De landbouwkundige functie willen we borgen in ons gebied. We willen beter vastleggen waar landbouw de hoofdmoot is, omdat er steeds meer beslag op de ruimte wordt gelegd. Boeren moeten kunnen boeren. Er is al veel vertrouwen verloren in de overheid in de agrarische sector, we willen een luisterend oor zijn.”

Gezondheidscentrum en VO Campus

“We juichen de komst van het nieuwe gezondheidscentrum Het Vlie toe. Een mooie bundeling van krachten tussen de eerstelijnshuisartsenzorg en het Antonius en andere zorgpartijen”, aldus Simonse. “Ook voor het VO Campus gaat in de nieuwe raadsperiode de eerste paal de grond in.”

Hart voor elkaar in sociaal beleid

“Het is iets wat nu steeds prominenter wordt: energiearmoede. We willen de energiearmoede snel aanpakken. Ook willen we aan de slag in het sociaal domein met preventie op het onderwerp (v)echtscheidingen. En: de wachtlijsten en wachttijden in de jeugdzorg moeten worden teruggedrongen.”

Duurzaamheid en biodiversiteit

“We ondersteunen lokale energieinitiatieven. Bebouwd gebied willen we vergroenen. Twee voorbeelden van talrijke initiatieven die we ontplooien willen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.”

Woningmarkt

“Meer ruimte op de woningmarkt is hard nodig. De woningmarkt is nu te gespannen. Prijzen rijzen de pan uit. We willen meer betaalbare starterswoningen, maar ook meer woonzorgprojecten.”

Het volledige verkiezingsprogramma is hier te downloaden.

« Terug