Inclusiepanel toegankelijkheid nodig in Noordoostpolder

Moeder met gehandicapt kind.jpgmaandag 31 januari 2022 15:19

“Met alle ontwikkelingen in de Noordoostpolder op het gebied van bouwen, wonen en verkeer is het hoog tijd om inwoners met een beperking of een chronische aandoening mee te laten praten en denken over beleid en plannen die de gemeente maakt”, zegt raadslid Gerda Knijnenberg van ChristenUnie-SGP. “Neem nu de raadsvergadering van maandagavond. Op de agenda staan onderwerpen als Openbare toiletvoorziening, Mobiliteitsvisie en het accommodatiebeleid. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving en willen dat de gemeente deze inwoners actief betrekt bij de plannen”.

ChristenUnie-SGP dient samen met D66, PvdA, Groen Links en SP de motie Inclusiepanel toegankelijkheid in. Het onderwerp staat maandag op de agenda van de gemeenteraad.

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap geeft gemeenten de opdracht om drempels voor mensen met een beperking zoveel mogelijk weg te nemen, zodat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit geldt voor veel terreinen waarop de gemeente invloed heeft, zoals wonen, verkeer en vervoer, sport en openbare voorzieningen zoals het Cultuurbedrijf.

In gemeente Noordoostpolder zet Lisan Menu als VN-ambassadeur Coalitie voor Inclusie zich in voor de rechten van mensen met een beperking. Zij geeft aan dat er incidenteel het nodige gebeurt op dit gebied in de Noordoostpolder, maar dat meer aandacht voor toegankelijkheid erg belangrijk is. Dat kan niet zonder mensen met een beperking te betrekken

“Bouwen is meer dan stenen stapelen en infrastructuur meer dan een weg van A naar B. Als je deze zaken goed oppakt, bouw je letterlijk aan een stevige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Deze motie is een stap in de goede richting”, aldus Gerda Knijnenberg.

« Terug